Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Noctis Noc

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Noctis Noc

Prezes URPL w dniu 30 czerwca 2022 roku wydał decyzję nr UR/ZD/1323/22 dla produktu leczniczego Noctis Noc, tabletki powlekane, 12,5 mg, która dotyczy zmiany kategorii dostępności produktu z Rp na OTC, nr pozwolenia: 26599. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o. o.

Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem 30 czerwca 2022 roku.

2022.07.06 - NFZ zm. kat. dost. Noctis Noc e (1)

Pliki do pobrania