Grupowe ubezpieczenie zdrowotne LUX MED dla farmaceutów DIA

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne LUX MED dla farmaceutów DIA

Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

 

Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu w odpowiedzi na zgłaszane do Izby wnioski, podjęła decyzję o uruchomieniu możliwości grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla farmaceutów należących do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej oraz ich rodzin. Po przeanalizowaniu dostępnych na rynku ofert, decyzją ORA operatorem ubezpieczenia została wybrana firma LMG Försäkrings AB S.A. właściciel Grupy LUX MED. Dzięki temu członkowie DIA uzyskali dostęp do ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach finansowych, niedostępnych przy ubezpieczeniu indywidualnym. 

Oferta ubezpieczenia skierowana do farmaceutów DIA jest dobrowolna i pokrywana w całości przez ubezpieczonego.

Szczegóły dotyczące oferty, zakresu i kosztów ubezpieczenia oraz warunków przystąpienia i skreślenia z ubezpieczenia zawierają dokumenty OWU oraz Regulamin, które są dostępne poniżej, zaś specjaliści, zakres badań, usług, adresy placówek oraz pozostałe informacje zawarte są w dokumentacji Oferta DIA – informacje. Umowa pomiędzy Izbą a LMG podpisana została na rok. Możliwe jest dołączenie do ubezpieczenia w trakcie jego trwania, z zachowaniem odpowiedniego terminu zgłoszenia, tak aby zostać objętym ubezpieczeniem od kolejnego miesiąca następującego po zgłoszeniu do ubezpieczenia. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami, w szczególności z Regulaminem.

Osoby zainteresowane przystąpieniem prosimy o składanie deklaracji do Izby poprzez pobranie i uzupełnienie pliku:  “3.Lista zgłoszeniowa_eDeklaracja”

Wypełniony plik prosimy o spakowanie w formacie ZIP i zabezpieczenie hasłem, którym jest numeru PESEL zgłaszającego. Instrukcja jak to wykonać dostępna jest poniżej (Instrukcja ZIP). Wypełnione i zabezpieczone pliki prosimy wysyłać na adres: biuro@dia.com.pl w możliwie najkrótszym terminie, gdyż umożliwi to objęcie ubezpieczeniem już od 1 września 2022 roku.

Po skutecznym złożeniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, otrzymają Państwo niezbędne informacje dotyczące daty rozpoczęcia ubezpieczenia oraz metody płatności. W tym miejscu zachęcamy do ustawienia stałego zlecenia zapłaty w swoim banku. Prosimy też o podanie poprawnych i aktualnych numerów telefonów oraz adresów e-mail. Na te numery będzie się z Państwem kontaktował LUX MED w razie potrzeby.

W razie uwag i pytań prosimy o kontakt z biurem DIA.

Wierzę, że ubezpieczenie zdrowotne wynegocjowane i wprowadzone przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu z myślą o farmaceutach i członkach ich rodzin, będzie interesujące zwłaszcza dla osób, które nie mogą liczyć na analogiczna ofertę w swoich miejscach pracy. Mam nadzieję, że zwiększy ono komfort i bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i Państwa bliskich.

 

 

 

Z uszanowaniem,

 

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

 


Oferta DIA - informacje

 

Pliki do pobrania