Program grupowego ubezpieczenia na życie dla członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu i ich rodzin

Program grupowego ubezpieczenia na życie dla członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu i ich rodzin

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w odpowiedzi na głosy wpływające do DIA we współpracy z firmą brokerską Mentor S.A. wdrożyliśmy dedykowany program dobrowolnych ubezpieczeń na życie dla członków DIA i ich rodzin. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje o programie wraz z instrukcją przystąpienia.

NOWY PROGRAM UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE DLA CZŁONKÓW DIA WE WROCŁAWIU – INSTRUKCJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

PRZYSTĄPIENIE ON-LINE:

Przez dedykowany formularz internetowy:

Do ubezpieczenia należy przystąpić korzystając z adresu platformy internetowej:

Adres: https://syriusz-oferta.ergohestia.pl/login/0439958297327

Hasło: CB#36CUG

Powyższy link dedykowany jest dla pracowników i członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Jeśli do ubezpieczenia ma przystąpić także członek rodziny, pracownik lub członek Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu po zapisaniu siebie, będzie mógł poprzez platformę zrealizować zaproszenie dla członka rodziny (system wówczas wyśle automatycznie nowy link i nowe hasło dla członka rodziny na podane dane kontaktowe). Złożenie deklaracji on-line zwalnia z obowiązku przesłania deklaracji papierowej. Po złożeniu deklaracji on-line na podany nr telefonu komórkowego osoby przystępującej do ubezpieczenia zostanie przesłany indywidualny link do opłacenia składki poprzez płatność internetową (SMS z linkami do płatności internetowej wysyłane są 4 dnia każdego miesiąca).

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWIE UBEZPIECZENIA?

Mentor SA – Kamil Siwka, (56) 669 32 62, e–mail: kamil.siwka@mentor.pl

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

Pliki do pobrania