Aktualności

Home / Aktualności
Usługa farmaceutyczna Nowy Lek – opracowanie standardów opieki farmaceutycznej.
Wpis

Usługa farmaceutyczna Nowy Lek – opracowanie standardów opieki farmaceutycznej.

Szanowni Państwo, Zamieszczamy poniżej odnośnik do standardów nowej usługi opieki farmaceutycznej pt. „Zalecenia dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej Nowy Lek”, stanowiące efekt prac multidyscyplinarnego zespołu ekspertów złożonego z naukowców, wykładowców akademickich i praktyków opieki farmaceutycznej w Polsce. Przedmiotowy dokument powinien stanowić praktyczny przewodnik postępowania dla farmaceutów, którzy w najbliższej przyszłości ...

Komunikat DIA z dnia 16 stycznia 2023 r.
Wpis

Komunikat DIA z dnia 16 stycznia 2023 r.

Komunikat dot. zainicjowania przez DIA kolejnego postępowania administracyjnego związanego z przejęciem dolnośląskich aptek przez zagraniczny kapitał * Dolnośląska Izba Aptekarska informuje, że na początku listopada 2022 r. skierowała do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu wniosek o wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie 9 aptek ogólnodostępnych, przejętych przez holenderską sieć aptek. Na skutek przejęcia...

Opublikowano wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP
Wpis

Opublikowano wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP

Szanowni Państwo, W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz. 7/23) opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz obowiązujący od dnia 16 stycznia 2023 ma 269 pozycji.

Opłata recyklingowa za torby foliowe wydane w IV kwartale 2022
Wpis

Opłata recyklingowa za torby foliowe wydane w IV kwartale 2022

Przypominamy, że opłatę recyklingową za torby foliowe wydane w IV kwartale 2022 w aptekach, należy uiścić do dnia 15.01.2023 na konto Urzędu Marszałkowskiego. Równocześnie przypominamy o zbliżającym się termie złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach oraz sprawozdania o wydanych torbach foliowych objętych opłatą recyclingową. Ostateczny terminy składania obu sprawozdań, dotyczących całego 2022r., mija  15 marca 2023 r. Sprawozdania...

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe
Wpis

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dla farmaceutów w dniu 19.01.2023 ( czwartek) o godz. 11.00. Wykład pod tytułem: „Znaczenie badań podstawowych w rozwoju współczesnej farmacji – od nowych cząsteczek do nowych leków” Wygłosi: dr hab. n. farm. Karol Nartowski z Katedry i Zakładu Technologii Postaci leku...

Przypominamy: maseczki zostaną z nami dłużej tj. do 31 marca 2023
Wpis

Przypominamy: maseczki zostaną z nami dłużej tj. do 31 marca 2023

Szanowni Państwo pracownicy i właściciele aptek, w związku ze skargami pacjentów do biura DIA przypominamy o obowiązku zakrywania w aptece ust i nosa: Zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Termin obowiązywania nakazu zasłaniania...

INFORMACJA DLA APTEK I PUNKTÓW APTECZNYCH
Wpis

INFORMACJA DLA APTEK I PUNKTÓW APTECZNYCH

Szanowni Państwo, Od 10 stycznia 2023 r. na Portalu Sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego jest dostępny formularz elektroniczny ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego (stan w dniu 31 grudnia 2022 r.). Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 grudnia 2022 r. Apteki szpitalne i dział farmacji szpitalnej nie mają obowiązku złożenia sprawozdania ZD-5. Celem badania jest zebranie danych o aptekach i punktach aptecznych, w tym...

Zapraszamy na webinar NIA: Usługa farmaceutyczna Nowy Lek
Wpis

Zapraszamy na webinar NIA: Usługa farmaceutyczna Nowy Lek

Szanowni Państwo, Naczelna Izba Aptekarska serdecznie zaprasza na cykl edukacyjny złożony z trzech spotkań webinarowych poświęconych usłudze farmaceutycznej Nowy Lek. Każde spotkanie zakończone będzie sprawdzianem weryfikującym wiedzę w formie testu. Udzielenie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi umożliwi uzyskanie 2 punktów edukacyjnych. Udział w każdym z trzech spotkań zakończony zaliczeniem testu, uprawni uczestnika do uzyskania Dyplomu ukończenia...

Rozporządzenie MZ z 30.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Wpis

Rozporządzenie MZ z 30.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

2 stycznia 2023 r. w Dzienniku Ustaw poz. 13 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/13). Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept ma na celu dostosowanie przepisów w sprawie recept do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022...