Ubezpieczenia

Home / Informacje / Ubezpieczenia
Ubezpieczenie OC farmaceutów Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
Wpis

Ubezpieczenie OC farmaceutów Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci,   W wyniku podjętych prac, od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r. każdy farmaceuta należący do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej ma zapewnione w ramach opłacanych przez siebie terminowo składek członkowskich ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu. Ubezpieczenia nie musicie Państwo opłacać, płacąc comiesięczną składkę członkowską na rzecz samorządu – opłata za OC zawarta...

Informacja nt. możliwości skorzystania z oferty ubezpieczeń dla członków DIA
Wpis

Informacja nt. możliwości skorzystania z oferty ubezpieczeń dla członków DIA

Szanowni Państwo, Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu przygotowała dla członków DIA ofertę ubezpieczeń. Wszyscy farmaceuci DIA objęci są ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty. Możecie Państwo dobrowolnie dodatkowo skorzystać z oferty odpłatnego ubezpieczenia grupowego na życie oraz z odpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego –  w placówkach LuxMed – gdzie macie Państwo zapewniony szybki dostęp do lekarzy...

Informacja nt. wysokości opłat miesięcznych dobrowolnego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego LuxMed
Wpis

Informacja nt. wysokości opłat miesięcznych dobrowolnego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego LuxMed

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy farmaceuci, Od 1 września 2023r. odnowiliśmy umowę ubezpieczenia zdrowotnego z Grupą Lux Med. Zakres dostępu do usług pozostał bez zmian, natomiast ze względu na bardzo duże wykorzystanie pakietów Lux Med nie był w stanie utrzymać dotychczasowych cen za poszczególne pakiety. Po wynegocjowaniu optymalnie możliwie najniższych składek po podwyżce, obecna oferta...

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne LUX MED dla farmaceutów DIA
Wpis

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne LUX MED dla farmaceutów DIA

Koleżanki i Koledzy Farmaceuci   Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu uprzejmie informuje, że jest możliwość grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla farmaceutów należących do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej oraz ich rodzin. Operatorem ubezpieczenia jest Grupa LUX MED. Dzięki temu członkowie DIA uzyskali dostęp do ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach finansowych, niedostępnych przy ubezpieczeniu indywidualnym. Oferta może być interesująca dla...

Ubezpieczenie OC dla farmaceutów członków DIA w 2023 r.
Wpis

Ubezpieczenie OC dla farmaceutów członków DIA w 2023 r.

Ubezpieczenie OC dla członków DIA w 2023 r.     Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci   W 2023 r. Izba przedłużyła ochronę dla swoich Członków w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty. Ubezpieczenie obejmuje w swym zakresie również kwalifikację i wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzonych przez uprawnionych farmaceutów. Ubezpieczenie jest pokrywane z budżetu izby...

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne LUX MED dla farmaceutów DIA
Wpis

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne LUX MED dla farmaceutów DIA

Koleżanki i Koledzy Farmaceuci   Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu w odpowiedzi na zgłaszane do Izby wnioski, podjęła decyzję o uruchomieniu możliwości grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla farmaceutów należących do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej oraz ich rodzin. Po przeanalizowaniu dostępnych na rynku ofert, decyzją ORA operatorem ubezpieczenia została wybrana firma LMG Försäkrings AB S.A. właściciel Grupy...

Karta Multisport dla chętnych farmaceutów DIA
Wpis

Karta Multisport dla chętnych farmaceutów DIA

P.T. Szanowni Państwo, Członkowie DIA   Informujemy, iż spółka Benefit Systems oraz Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu na mocy umowy o współpracy – uruchamia dla Państwa platformę on-line, umożliwiającą zakup kart sportowych MultiSport.   Platforma umożliwia również zakup kart: – dla Osoby Towarzyszącej (max. 1 szt.), – dla dzieci do 15. roku życia (max. 3 szt.),...

Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie OC dla członków DIA
Wpis

Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie OC dla członków DIA

Szanowni Państwo, Każdy farmaceuta członek DIA opłacający składki członkowskie objęty jest ubezpieczeniem OC w wysokości 200 000 PLN na jedno zdarzenie i 4 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – na każdego członka izby. Istnieje możliwość dobrowolnego doubezpieczenia się we własnym zakresie, jak również do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. Informacje na temat doubezpieczenia...

Ubezpieczenie OC dla członków DIA w 2022 r.
Wpis

Ubezpieczenie OC dla członków DIA w 2022 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci Od 1 stycznia 2022 roku członkowie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu zostali objęci Ubezpieczeniem OC w zakresie wykonywania zawodu farmaceuty. Ubezpieczenie obejmuje w swym zakresie również kwalifikację i wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzonych przez uprawnionych farmaceutów. Ubezpieczenie jest pokrywane z budżetu izby i nie wymaga od Państwa dodatkowych opłat. Ubezpieczenie we...

  • 1
  • 2