Ważna informacja dla farmaceutów wykonujących szczepienia przeciw Covid-19 dotycząca ubezpieczenia OC

Ważna informacja dla farmaceutów wykonujących szczepienia przeciw Covid-19 dotycząca ubezpieczenia OC

 

Szanowni Państwo,

STU ERGO Hestia potwierdziła, że obecnie prowadzony program ubezpieczeń dla Członków Okręgowych Izb Aptekarskich, obejmuje w swoim zakresie wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Uzasadniając: z chwilą nabycia uprawnienia, wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 staje się czynnością wykonywaną w ramach zawodu farmaceuty (czynnością zawodową farmaceuty).

Świadczona ochrona ubezpieczeniowa w ramach obowiązujących umów obejmuje czynności wykonywane przez ubezpieczonych farmaceutów w zakresie badań kwalifikacyjnych i szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu