Ubezpieczenie OC dla członków DIA w 2022 r.

Ubezpieczenie OC dla członków DIA w 2022 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

Od 1 stycznia 2022 roku członkowie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu zostali objęci Ubezpieczeniem OC w zakresie wykonywania zawodu farmaceuty. Ubezpieczenie obejmuje w swym zakresie również kwalifikację i wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzonych przez uprawnionych farmaceutów. Ubezpieczenie jest pokrywane z budżetu izby i nie wymaga od Państwa dodatkowych opłat. Ubezpieczenie we współpracy z firmą brokerską – Mentor S.A. jest prowadzone przez STU ERGO Hestia S.A.

Dodatkowo w 2022 r. wynegocjowano wzrost sum ubezpieczeniowych, które obecnie wynoszą:

200 000 PLN – na jedno zdarzenie (było 100 000)

4 000 000 PLN – na wszystkie zdarzenia (było 3 000 000)

Bezpłatnym ubezpieczenie są objęci wszyscy farmaceuci członkowie DIA, którzy nie zalegają z opłacaniem składki członkowskiej na rzecz samorządu.

Dodatkowo od tego roku istnieje możliwość doubezpieczenia się w ramach składki indywidualnej i podniesienie sumy maksymalnej ubezpieczenia. Ewentualna decyzja o tym zależy od Państwa indywidualnej woli i wiązać się będzie z dopłatą zależną od wysokości jaka zostanie wybrana.

Poniżej przedstawiamy opcje:

Suma gwarancyjna w złotych

Składka Roczna

Zakres zgodny z postawieniami grupowej umowy OC

 z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty

+200.000,- PLN

150,- PLN

+300.000,- PLN

190,- PLN

+500.000,- PLN

250,- PLN

+800.000,- PLN

310,- PLN

+1.000.000,- PLN

420,- PLN

+1.500.000,- PLN

540,- PLN

Szczegóły przystąpienia do rozszerzonej ochrony OC podamy w najbliższym czasie.

W razie pytań i uwag prosimy o kontakt z Biurem DIA.

 

 

Z poważaniem,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu