Informacja nt. możliwości skorzystania z oferty ubezpieczeń dla członków DIA

Informacja nt. możliwości skorzystania z oferty ubezpieczeń dla członków DIA

Szanowni Państwo,

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu przygotowała dla członków DIA ofertę ubezpieczeń. Wszyscy farmaceuci DIA objęci są ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty. Możecie Państwo dobrowolnie dodatkowo skorzystać z oferty odpłatnego ubezpieczenia grupowego na życie oraz z odpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego –  w placówkach LuxMed – gdzie macie Państwo zapewniony szybki dostęp do lekarzy specjalistów oraz diagnostyki. DIA we Wrocławiu wynegocjowała korzystne cenowo warunki, które nie byłyby dostępne dla osób indywidualnych ani pojedynczych aptek. Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania oferty ubezpieczeń.

1. Ubezpieczenie OC 

Dolnośląska Izba aptekarska informuje, że wszyscy członkowie DIA nie zalegający ze składkami członkowskimi wobec naszego samorządu objęci są ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty. Ubezpieczenie obejmuje w swym zakresie również kwalifikację i wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzonych przez uprawnionych farmaceutów. Ubezpieczenie jest pokrywane z budżetu izby i nie wymaga od Państwa dodatkowych opłat.

Sumy gwarancyjne: 200 000 PLN – na jedno zdarzenie oraz 4 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na członka Izby! 

Ubezpieczeniem są objęci wszyscy farmaceuci członkowie DIA, którzy nie zalegają z opłacaniem składki członkowskiej na rzecz samorządu.

Szczegółowe informacje nt. ubezpieczenia OC członków DIA we Wrocławiu znajdziecie Państwo pod linkiem:

Ubezpieczenie OC dla farmaceutów członków DIA w 2023 r.

2. Dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie dla członków DIA we Wrocławiu i ich rodzin

DIA we Wrocławiu we współpracy z firmą brokerską Mentor S.A. wdrożyła program dobrowolnych ubezpieczeń na życie dla członków DIA i ich rodzin. Ubezpieczenie to jest dodatkowo płatne, nie jest dla Państwa obowiązkowe, jest dobrowolne.  Dolnośląska Izba Aptekarska wynegocjowała dla członków DIA korzystne warunki ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem – pod warunkiem wcześniejszego zalogowania się na naszej stronie internetowej. Uwaga – oferta widoczna jest wyłącznie dla osób zalogowanych na stronie internetowej DIA. 

Program grupowego ubezpieczenia na życie dla członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu i ich rodzin

3. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne LUX MED dla członków DIA we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu informuje, że jest możliwość możliwości grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla farmaceutów należących do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej oraz ich rodzin. Po przeanalizowaniu dostępnych na rynku ofert, decyzją ORA operatorem ubezpieczenia została wybrana firma LMG Försäkrings AB S.A. właściciel Grupy LUX MED. Dzięki temu członkowie DIA uzyskali dostęp do ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach finansowych, niedostępnych przy ubezpieczeniu indywidualnym.  Oferta ubezpieczenia skierowana do farmaceutów DIA jest dobrowolna i pokrywana w całości przez ubezpieczonego.

Szczegółowe informacje na temat oferty dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod linkiem:

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne LUX MED dla farmaceutów DIA

Informacje na temat ubezpieczeń dostępne są na stronie internetowej DIA w zakładce Informacje/Ubezpieczenia. Zapraszamy. Link: https://dia.oia.gov.pl/informacje/ubezpieczenia/

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu