Ankieta EAHP dotycząca wykonywania zawodu farmaceuty szpitalnego

Ankieta EAHP dotycząca wykonywania zawodu farmaceuty szpitalnego

Szanowni Państwo,

Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (EAHP), którego jesteśmy członkiem za pośrednictwem Naczelnej Izby Aptekarskiej, rozpoczęło badanie ankietowe

Badanie zawodu farmaceuty szpitalnego w Europie – Ocena rozwoju farmacji szpitalnej“.

Co do zasady pożądane jest udzielenie 1 odpowiedzi na każdą aptekę szpitalną.

Oczywiście, Kierownik apteki może również powierzyć wykonanie ankiety innemu farmaceucie w swojej aptece szpitalnej.

Link do badania: https://www.surveymonkey.com/r/EAHPinvestigation2022

Badanie trwa do poniedziałku, 12 grudnia 2022 roku. Wypełnienie badania zajmie około 45 minut.

W załączeniu znajdą Państwo maszynowo przetłumaczone pytania z ankiety.

Wypełnienie ankiety może mieć realny wpływ na regulacje dotyczące naszego zawodu na poziomie UE.

Serdecznie zachęcam do jej wypełniania.

mgr farm. Marcin Bochniarz

Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
Delegat EAHP


EAHP_Investigation of the hospital pharmacy profession in Europe 2022_Questions pl