AOTM zaprasza na szkolenie:

AOTM zaprasza na szkolenie:

Szanowni Państwo,

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji serdecznie zaprasza Wszystkich Zainteresowanych

na bezpłatne szkolenia online z zakresu:  

Refundacji leków (HTA)                                  Programów Polityki Zdrowotnej                                      Wytycznych klinicznych

 

Szkolenia prowadzone będzie przez doświadczonych wykładowców, tworzących kadrę Agencji, których unikatowa wiedza z zakresu tematyki szkoleń stanowić będzie cenne źródło informacji dla uczestników szkoleń.

Terminy najbliższych szkoleń:

  • Programy Polityki Zdrowotnej: 29-30.06.2022  – Agenda
  • Refundacja leków (HTA): 21.07.2022 – Agenda
  • Wytyczne kliniczne:  28.06.22 Agenda                                                                                                                                                                                                                                      

Cel szkoleń:

 

  • Refundacja leków – zaznajomienie uczestników z rolą Agencji, ułatwienie wyszukiwania informacji dot. finansowanych technologii oraz ich skuteczności i bezpieczeństwa. Ponadto, zostanie on wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu analiz klinicznych i ekonomicznych.

Szkolenie dedykowane jest pracownikom podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownikom organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicielom organizacji pacjentów.

 

  • Programy Polityki Zdrowotnej – wyposażenie uczestnika:

o    w wiedzę z zakresu aktualnego stanu prawnego, związanego z systemem opieki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowia publicznego, niezbędnych do prawidłowego przygotowywania i realizowania PPZ na danym terenie;

o    przekazana zostanie również wiedza i umiejętności niezbędne do samodzielnego pozyskiwania kompleksowych informacji w zakresie dostępnych dowodów naukowych i rekomendacji niezbędnych do właściwego zaplanowania populacji i interwencji w ramach PPZ, zgodnie z zasadami HTA oraz EBM .

o    Szkolenie umożliwi uczestnikom praktyczne zdobycie wiedzy i umiejętności na temat tworzenia projektów PPZ w oparciu o wytyczne AOTMiT oraz tworzenie raportów końcowych z realizacji programu polityki zdrowotnej.

Szkolenie dedykowane jest – przedstawicielom organów założycielskich podmiotów leczniczych, w tym pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, osobom biorącym udział w tworzeniu regionalnej polityki zdrowotnej oraz przedstawicielom organizacji pacjentów.

 

  • Wytyczne kliniczne – umożliwi zdobycie wiedzy na temat metodyki tworzenia wysokiej jakości wytycznych klinicznych, oceny wytycznych z wykorzystaniem narzędzia AGREE II oraz procesu opiniowania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego przez AOTMiT.

Szkolenie dedykowane jestpracownikom podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownikom organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicielom organizacji pacjentów.

 

Jak się zapisać na szkolenie?

Odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania udzielimy pod nr tel. 887 830 678 lub adresem mailowym  szkolenia@aotm.gov.pl

Więcej szczegółów na stronie projektowej: www.power.aotm.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w szkoleniach

 

 

Pliki do pobrania