Apel prezesa DIA w sprawie pomocy farmaceutów podczas zbiórek darów

Apel prezesa DIA w sprawie pomocy farmaceutów podczas zbiórek darów

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci,

pomimo apelu MZ i GIF o rezygnacji z indywidualnych zbiórek leków dla ludności Ukraińskiej, nasi rodacy wciąż przynoszą zebrane indywidualnie medykamenty do lokalnych punktów zbiórek. Kierując się wielkim sercem i chęcią pomocy, niestety doprowadzają do sytuacji, która może okazać się potencjalnie groźna dla odbiorców tych leków. Wśród przynoszonych preparatów znajdują się niestety leki przeterminowane, bez oryginalnych opakowań, leki bardzo silnie działające, narkotyczne lub psychotropowe, które stosowane bez odpowiedniej wiedzy mogą wyrządzić szkodę .

Zachęcamy Was w ramach wolontariatu do zgłaszania się do tych punktów zbiórki z ofertą pomocy, gdzie wykorzystując swoja profesjonalną wiedzę mogą Państwo wykryć potencjalne niebezpieczeństwa i pomóc w prawidłowej segregacji medykamentów. Te zbiórki powinien koordynować profesjonalista, a taką osobą jest niewątpliwie farmaceuta. Nasza obecność w takich punktach powinna być niezbędna, dlatego gorąco zachęcam jako Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej do tego typu pomocy w lokalnych punktach zbiórek.

 

Z poważaniem,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu