Bezpłatne szkolenia dla członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Bezpłatne szkolenia dla członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarach www.oddychaMY.online

Jest to program edukacyjny dla farmaceutów w całym kraju. Tematyka projektu edukacyjnego wpisuje się w potrzebę opieki farmaceutycznej i dotyczy pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Projekt systematyzuje wiedzę dotyczącą samej jednostki chorobowej (POChP) przez pryzmat pandemii COVID-19 jak i temat aerozoloterapii w chorobach dróg oddechowych. Webinary prowadzone są przez wybitnych specjalistów pulmonologii, z wieloletnim doświadczeniem klinicznym – członków Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Szczegółowe informacje o szkoleniach wraz z bezpłatną rejestracją znajduje się na stronie internetowej:

www.oddychamy.online