CMKP rozpoczyna zapisy na kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów

CMKP rozpoczyna zapisy na kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego rozpoczyna zapisy na kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów w zakresie badania kwalifikacyjnego w celu ustalenia wskazań i przeciwskazań do szczepienia przeciw grypie.

– Uruchomiono zapisy na cztery edycje kursu dla farmaceutów, których część praktyczna odbywać się będzie w Katowicach – mówi prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Część teoretyczna szkoleń będzie przeprowadzona na naszej platformie e-learningowej, a część praktyczna w salach dydaktycznych udostępnionych przez Śląską Izbę Lekarską. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkoleń w kraju i podpisujemy umowy o współorganizację kursów kwalifikacyjnych z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu i we Wrocławiu.

Dyrektor CMKP dodaje, że finalizowane są umowy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów trwają 16 godzin dydaktycznych i realizowane są hybrydowo. Składają się z części teoretycznej i praktycznej. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Kurs kończy się egzaminem.

Ważne: W kursach kwalifikacyjnych mogą wziąć udział farmaceuci, którzy mają prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 12 miesięczny staż pracy w zawodzie.

26 września 2023 r. zostały zatwierdzone przez ministra zdrowia programy kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów przygotowane przez zespoły ekspertów. Kursy poszerzają zakres czynności farmaceuty o przeprowadzanie badań kwalifikacyjnych do szczepień oraz o wykonywanie niektórych badań diagnostycznych.

Szczegółowy program kursów dostępny jest na stronie: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/farmaceuci/programy-kursow-kwalifikacyjnych-dla-farmaceutow.

Koszt kursu wynosi 623 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.

Na kurs dla farmaceutów można zapisać się tutaj: https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=7&spe=166&ro=2&year=2023&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false

 

Źródło: https://www.cmkp.edu.pl/aktualnosci/cmkp-rozpoczyna-zapisy-na-kursy-kwalifikacyjne-dla-farmaceutow