CMKP ujednolica kursy ze szczepień dla farmaceutów

CMKP ujednolica kursy ze szczepień dla farmaceutów

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego organizuje kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów dotyczące przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19. Kurs dodatkowo został uzupełniony o treści dotyczące innych zalecanych szczepień ochronnych u osób dorosłych. Farmaceuci, którzy z pozytywnym wynikiem ukończą taki kurs, będą mieli uprawniania do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego i szczepienia osób dorosłych zalecanymi szczepieniami ochronnymi, w tym przeciw COVID-19, grypie oraz pneumokokom. Otrzymają także zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu kwalifikacyjnego oraz dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego.

Kursy trwają 16 godzin dydaktycznych, realizowane są hybrydowo i kończą się egzaminem. Mogą wziąć w nich udział farmaceuci, którzy mają prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 12 miesięczny staż pracy w zawodzie. Za ukończenie kursu kwalifikacyjnego farmaceucie przysługuje 16 punktów edukacyjnych, a za ukończenie szkolenia teoretycznego – 10 punktów.

Ważne: Wolne są miejsca na ostatni w tym roku kurs kwalifikacyjny dla farmaceutów. Część teoretyczna szkoleń będzie przeprowadzona na platformie e-learningowej CMKP, a część praktyczna przez Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie. Koszt tego kursu wynosi 623 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.

Link do rejestracji: https://kursy.cmkp.edu.pl/?hide=0&year=2023&nr=13-007/0-00-009-2023&hide=0&year=2023&nr=13-007/0-00-009-2023

Przepisy dotyczące przeprowadzania przez farmaceutów zalecanych szczepień ochronnych oraz szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 regulują dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Materiał kursu kwalifikacyjnego dla farmaceutów został uzupełniony o zakres szkolenia teoretycznego, o którym mowa w art. 19 ust. 5a pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dotyczącego przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania zalecanego szczepienia ochronnego u osób dorosłych.

Ważne: Farmaceuci, którzy ukończyli tzw. kurs covidowy organizowany przez CMKP podczas pandemii COVID-19, uzyskali uprawnienia do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 oraz do zalecanych szczepień ochronnych (np.: przeciwko grypie i pneumokokom), a także do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania zalecanego szczepienia ochronnego u osób dorosłych.

Szczegółowy program kursów dostępny jest na stronie: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/farmaceuci/programy-kursow-kwalifikacyjnych-dla-farmaceutow

 

Źródło: https://www.cmkp.edu.pl/aktualnosci/cmkp-ujednolica-kursy-ze-szczepien-dla-farmaceutow