Decyzje Prezesa URPL w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – luty 2024

Decyzje Prezesa URPL w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – luty 2024

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – za miesiąc luty 2024.

skrócenia - luty 2024 r.

Pliki do pobrania