Decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – kwiecień 2022

Decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – kwiecień 2022

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – za kwiecień 2022. 

skrócenia - kwiecień 2022 r.

Pliki do pobrania