Decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – lipiec 2022

Decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – lipiec 2022

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – za miesiąc lipiec 2022.

 

skrócenia lipiec 2022 r.

Pliki do pobrania