Decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – marzec 2023

Decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – marzec 2023

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – za miesiąc marzec 2023.

skrócenia marzec 2023 DEL-LRP.460.555.2023

Pliki do pobrania