Decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – październik 2022.

Decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – październik 2022.

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – za miesiąc październik 2022.

skrócenia październik DEL-LRP.460.1312.2022

Pliki do pobrania