Europejska legitymacja zawodowa – EPC

Europejska legitymacja zawodowa – EPC

Europejska legitymacja zawodowa – EPC

Co to jest EPC?

To nowy (elektroniczny) sposób ubiegania się o kwalifikacje zawodowe uznawane w innym państwie członkowskim.

EPC nie jest kartą fizyczną, jest to certyfikat elektroniczny z informacjami pomocniczymi przechowywanymi w systemie System informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

EPC jest dobrowolna, to indywidualni specjaliści decydują, czy chcą EPC, czy też nie, jeśli wolą korzystać z tradycyjnego (papierowego) systemu uznawania swoich kwalifikacji, to znaczy składać wniosek bezpośrednio do władz krajowych w drugim kraju (przyjmującym).

Jak się ubiegać?

Przejdź na stronę http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professionalqualifications/european-professional-card / index_en.htm – tam założysz konto osobiste aby uzyskać dostęp do procedury aplikacji EPC.

Po utworzeniu konta możesz przesłać swoją aplikację. Musisz wskazać zawód, kraj w którym mieszkasz  i kraj, w którym chcesz oferować usługi. Będziesz również musiał podać szczegóły swoich kwalifikacji, szkoleń i doświadczenia zawodowego oraz powiedz, jeśli chcesz pracować w innym kraju tymczasowo lub na stałe.

Zeskanuj i prześlij dokumenty, których system prosi o dostarczenie. Powinny być takie same jak wymagane w tradycyjnym systemie i będzie zależeć od tego, czy złożysz wniosek tymczasowo, czy na stałe.

Co potem

 1. Wniosek zostanie najpierw sprawdzony przez władze krajowe w Twoim kraju ojczystym.

  2. Plik zostanie następnie przekazane władzom krajowym w kraju przyjmującym za pośrednictwem systemu IMI.

  3. Są ściśle określone terminy, a dokładny termin i procedura będą zależeć od tego, czy wnioskuje się o EPC na czas określony lub na stałe. Po wydaniu EPC jest ona ważna na czas nieokreślony (na stałe) lub przez osiemnaście miesięcy (w przypadku tymczasowego świadczenia usług).

  4. Możesz pobrać certyfikat elektroniczny, jeśli chcesz, osoby trzecie będą mogły uzyskać dostęp do internetowego systemu weryfikacji sprawdź, czy EPC jest ważna.

Główną przewagą nad tradycyjną procedurą uznawania kwalifikacji jest to, że EPC jest:

Szybszy i bezpieczniejszy.

Władze Twojego kraju sprawdzą aplikację, która obniża koszty tłumaczenia i unika konieczności bezpośredniego kontaktu z władzami w innym kraju.

Zapewnia cyfrowy zapis. Dokumenty będą przechowywane tak, aby wszystkie przyszłe aplikacje mogły być wykonane więcej z łatwością. Możesz modyfikować lub aktualizować informacje na swoim koncie.

 

Szczegółowa instrukcja wydawania EPC:

Aby ubiegać się o EPC, należy:

 • utworzyć konto EU Login, jeśli jeszcze go nie posiadacie

 • zalogować się za pomocą EU Login, serwisu uwierzytelniającego Komisji Europejskiej (po zalogowaniu się, zostaniesz przekierowany do interfejsu EPC: https://ec.europa.eu/epc/

 • uzupełnić swój profil EPC danymi osobowymi i kontaktowymi

 • utworzyć wniosek

 • załadować elektronicznie zeskanowane kopie odpowiednich dokumentów (każdy dokument uzupełniający powinien zostać zeskanowany, a następnie załadowany jako osobny plik).

 • złożyć wszystkie odpowiednie dokumenty w urzędzie w swoim kraju.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika EPC:
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/library/epc_user_guide_professionals_pl.pdf

Po złożeniu pierwszego wniosku nie można już samodzielnie aktualizować danych osobowych (numeru dowodu osobistego lub paszportu, nazwiska lub obywatelstwa – które będą widniały na świadectwie), lecz należy zwrócić się do organu zajmującego się dokumentacją o aktualizację tych danych.

W przypadku każdego wniosku zarówno władze kraju pochodzenia, jak i kraju przyjmującego mogą pobierać opłaty za sprawdzenie akt. W takim przypadku otrzyma Pani/Pan od każdego organu osobną fakturę.

Organy mogą również poprosić o dostarczenie uwierzytelnionych kopii dokumentów, jeśli nie są w stanie zweryfikować ich ważności.

EPC jest ważne:

 • bezterminowo, jeśli osiedla się Pan/i na stałe

 • 18 miesięcy w przypadku tymczasowego świadczenia usług

 • 12 miesięcy, jeśli świadczy Pan/i usługi tymczasowo, a Pana/i zawód jest związany ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym

Jeśli władze kraju goszczącego nie podejmą decyzji w przewidzianym prawem terminie, Pana/i kwalifikacje zostaną milcząco uznane i będzie Pan/i mógł/mogła wygenerować certyfikat EPC ze swojego konta online.

Jeśli władze odrzucą wniosek, muszą wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób można się odwołać.

Więcej informacji: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_pl.htm