Europejski Tydzień Szczepień 2023

Europejski Tydzień Szczepień 2023

Tegoroczna kampania będzie miała na celu poprawę przyjmowania szczepionek w kontekście Europejskiej Agendy Szczepień 2030 i globalnego spadku wskaźników szczepień z powodu pandemii COVID-19.

Europejski Tydzień Szczepień to inicjatywa:

 • kierowana i koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia,
 • realizowana i wspierana na poziomie krajowym i lokalnym przez państwa, a także przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz inne podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia.
 • Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień – powszechnych i indywidualnych – poprzez:
 • podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych,
 • zwracanie szczególnej uwagi na szczepienie pacjentów z grup wysokiego ryzyka.

Działania tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Szczepień dotyczą 3 obszarów:

#KażdaDawkaSzczepionkisięLiczy. Dla Ciebie i Twoich bliskich liczy się każda rekomendowana dawka szczepionki, aby zapewnić ochronę przed chorobą zakaźną.

#RealizacjaKalendarzaSzczepieńoCzasie. Realizacja szczepień zgodnie z Kalendarzem Szczepień, w zalecanym czasie ma na celu ochronę dzieci, wtedy kiedy jej najbardziej potrzebują. Opóźnianie szczepień oznacza ryzyko wystąpienia choroby.

#RozmowaoSzczepieniach. Rozmowa między pacjentem a pracownikiem ochrony zdrowia buduje zrozumienie i motywację do szczepień zgodnie z zalecanymi schematami. Dzieląc się faktami dotyczącymi szczepień pracownicy ochrony zdrowia podnoszą świadomość pacjentów i ratują życie.

Europejski Tydzień Szczepień 2023 rozpoczyna kampanię centrali WHO we współpracy z innymi partnerami, w celu podkreślenia znaczenie ochrony poprzez szczepienia osób najbardziej narażonych na skutki COVID-19, nadrabiania zaległości (niezrealizowanych lub opóźnionych) w rutynowych szczepieniach dzieci z powodu pandemii oraz utrzymanie wysokiego stanu zaszczepienia wszystkich podstawowych szczepień dzieci i młodzieży.  Główne obszary działań w Regionie Europejskim WHO zostaną połączone w ramach globalnego tematu „The Big Catch-up” („Wielkie nadrabianie”) . Działania w ramach Europejskiego Programu Szczepień stanowią platformę współpracy pomiędzy różnymi partnerami z obszaru ochrony zdrowia w celu podniesienia świadomości i zachęcania osób w każdym wieku do korzystania ze szczepień.

Pamiętajmy:

 • Szczepienia ratują życie.
 • Epidemie chorób zakaźnych nadal stanowią poważne zagrożenie, także dla Europejczyków.
 • Powikłania chorób, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych, wciąż grożą trwałymi następstwami, a nawet śmiercią – szczególnie małym dzieciom.
 • Szczepienia eliminują groźne choroby z naszego otoczenia.
 • Szczepienia są tańsze niż leczenie powikłań chorób zakaźnych.
 • Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne.

Czym jest szczepienie?

Szczepienie polega na podaniu pacjentowi przez osobę uprawnioną szczepionki przeciw chorobie zakaźnej, by organizm pacjenta się na nią uodpornił. Szczepienie ochronne jest świadczeniem zdrowotnym z zakresu profilaktyki. Procedura szczepienia zawsze obejmuje: badanie lekarskie, na podstawie którego lekarz kwalifikuje pacjenta do szczepienia (lub podejmuje decyzję o odroczeniu) oraz podanie szczepionki.

Czym są szczepionki?

Szczepionki to produkty lecznicze pochodzenia biologicznego, podawane osobom zdrowym w celu ochrony przed chorobami zakaźnymi. Zawierają antygeny zdolne do indukcji określonych procesów immunologicznych, warunkujących powstanie trwałej odporności bez wywoływania działań toksycznych.

Czy szczepienia są bezpieczne?

Bezpieczeństwo każdej szczepionki jest oceniane na wszystkich etapach badań, które są nad nią prowadzone, a także w trakcie produkcji oraz podczas stosowania zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu preparatów.

Badania kliniczne potwierdzają, że wszystkie dostępne w Polsce szczepionki spełniają standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Każda szczepionka wprowadzona na polski rynek musi pozytywnie przejść badania laboratoryjne. Kontrolowane są wszystkie serie szczepionek wprowadzane do obrotu w Polsce. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stale monitoruje niepożądane odczyny poszczepienne. Przestrzeganie tych wysokich standardów przez podmioty działające w systemie ochrony zdrowia gwarantuje bezpieczeństwo osób poddawanych szczepieniom.

Kto może wykonać szczepienie?

Szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze i felczerzy, pielęgniarki, położne, a także higienistki szkolne.

Gdzie można wykonać szczepienia ochronne?

Szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane) są realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą (np. przychodnie), które udzielają świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Szczepienia przeciw grypie oraz przeciw COVID-19 realizowane są również w aptekach.

W dolnej części ekranu zamieszczamy do pobrania ulotki informacyjne dotyczące szczepień przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Ulotka informacyjna dotycząca szczepień

Źródło: https://szczepienia.pzh.gov.pl/europejski-tydzien-szczepien-2023/

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/europejski-tydzien-szczepien

 

Pliki do pobrania