Farmaceuci będą mogli kwalifikować i szczepić przeciwko grypie osoby dorosłe – Sejm RP uchwalił przepisy

Farmaceuci będą mogli kwalifikować i szczepić przeciwko grypie osoby dorosłe – Sejm RP uchwalił przepisy

17 listopada br. podczas 42. posiedzenia Sejmu, posłowie zdecydowaną większością głosów poparli poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1717 i 1751), umożliwiając tym samym farmaceutom wykonywanie szczepień przeciw grypie.

Poparcie posłów dla procedowanej w aktualnym kształcie ustawy daje farmaceutom zielone światło również do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie, podobnie jak ma to obecnie miejsce podczas realizacji szczepień przeciwko COVID-19. Przyjęta poprawka poszerza również krąg zawodów medycznych, które nabędą nowe uprawnienia. Mowa m.in. o diagnostach laboratoryjnych, fizjoterapeutach czy ratownikach medycznych.

Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta, co stanowić będzie ostatni etap procesu legislacyjnego przed nadaniem farmaceutom uprawnień do kwalifikacji i wykonywania  szczepień przeciwko grypie.

Źródło: https://www.nia.org.pl/2021/11/18/poslowie-przyjeli-przepisy-dzieki-ktorym-farmaceuci-beda-mogli-kwalifikowac-i-szczepic-przeciwko-grypie-osoby-dorosle/