Farmaceuci objęci ochroną prawną przynależną funkcjonariuszom publicznym

Farmaceuci objęci ochroną prawną przynależną funkcjonariuszom publicznym

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu informuje, że 12 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy ‒ Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty (Dz. U. 2022, poz. 1344). Ustawa ta przyznaje ochronę prawną farmaceutom i technikom farmaceutycznym ‒ w zakresie wykonywania przez nich czynności zawodowych ‒ taką, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Przyznanie farmaceutom i technikom farmaceutycznym szczególnej ochrony prawnej nakłada na sprawców określonych przestępstw, których dopuszczą się wobec nich, surowszą odpowiedzialność karną. Chodzi o przestępstwa stypizowane w art. 222, 223, 226 i 272 k.k. Najczęstszymi skutkami negatywnych zachowań wobec farmaceutów oraz techników farmaceutycznych są naruszenia dóbr osobistych oraz nietykalności cielesnej.

Przyznanie dodatkowej ochrony prawnej skutkuje ponadto tym, że przypadki napaści skutkującej uszczerbkiem na zdrowiu oraz znieważeń będą ścigane z oskarżenia publicznego (organy ścigania zobowiązane będą podjąć odpowiednie czynności). Dotychczas taki tryb ścigania nie występował automatycznie, np. w sytuacji napaści, skutkującej powstaniem uszczerbku na zdrowiu poniżej 7 dni, ściganie następowało z oskarżenia prywatnego.

Uchwalone zmiany z całą pewnością wzmocnią poczucie bezpieczeństwa farmaceutów w ich miejscu pracy. Dają one nadzieję na wyeliminowanie przypadków przemocy względem pracowników aptek. Wprowadzone zmiany są pochodną napaści na członka Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, będącego pracownikiem apteki w Zgorzelcu, jaka miała miejsce w grudniu 2021 r. W następstwie tego Prezes ORA DIA we Wrocławiu ‒ mgr farm. Marcin Repelewicz oraz członkowie Rady DIA we Wrocławiu czynili starania, celem uchwalenia odpowiednich zmian w prawie, co w dniu dzisiejszym stało się faktem.

(-) radca prawny Piotr Sędłak