Formularz dla farmaceutów dot. ustawy o zawodzie

Formularz dla farmaceutów dot. ustawy o zawodzie

Szanowni Państwo
W związku z wejściem w życie 16 kwietnia 2021 roku Ustawy o Zawodzie Farmaceuty, Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu ma zamiar przygotować dla Państwa szkolenia w formie webinarów poruszające najbardziej istotne kwestie wprowadzonych ustawą zmian. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie pytań i sygnalizowanie problemów, które pojawiają się w Państwa codziennej pracy w związku z nowymi przepisami. Pytania i poruszane przez Państwa problemy, będą stanowiły podstawę opracowania zagadnień omawianych na tych szkoleniach, które zamierzamy przeprowadzać w czasie zebrań z członkami DIA. Będą one stanowiły również podstawę opracowywanego FAQ, które zostanie umieszczone na stronie internetowej DIA.
Prosimy o wypełnienie anonimowego formularza w linku poniżej.
FORMULARZ 
mgr farm. Anna Mirecka
Przewodnicząca Komisji ds. kierowników aptek