Formularz do zgłaszania problemów z wystawionymi e-receptami

Formularz do zgłaszania problemów z wystawionymi e-receptami

Dedykowany formularz

Centrum e-Zdrowia uruchomiło dedykowany formularz, w którym prosimy zgłaszać problemy/błędy dot. wystawionych e-recept. Zgłoszone e-recepty będą weryfikowane i analizowane tak, aby możliwe było przekazanie kompletu błędów do dostawców systemów gabinetowych i podmiotów leczniczych.

Szczegółowe informacje co należy przekazać do CeZ znajdują się pod linkiem: Formularz zgłaszania błędnych e-recept

Źródło: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/formularz-do-zglaszania-problemow-z-wystawionymi-e-receptami