Formularz zgłaszania aktów agresji wobec farmaceutów

Formularz zgłaszania aktów agresji wobec farmaceutów

Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

W związku z intensywnymi działaniami Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, zmierzającymi do zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania zawodu, zwracamy się do Państwa z prośbą, o przesyłanie informacji dotyczących aktów agresji, które miały miejsce w ostatnim czasie w aptekach lub których celem byli farmaceuci. Zapewnienie ochrony prawnej zwiększy bezpieczeństwo wykonywania zawodu przez farmaceutów, a jest ono niezbędne do prawidłowego świadczenia usług farmaceutycznych i do pomocy naszym pacjentom.

Zebrane dodatkowe informacje pomogą nam w procedowaniu stosownych zmian w przepisach. Informacje prosimy przesyłać poprzez poniższy formularz kontaktowy.

Link: Formularz zgłoszeniowy

Z poważaniem,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu