Fundacja KOWAL informuje o o możliwej awarii systemu PLMVS

Fundacja KOWAL informuje o o możliwej awarii systemu PLMVS

Szanowni Państwo,

BRAK DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU PLMVS

Fundacja KOWAL informuje że obecnie identyfikujemy problem techniczny ograniczający dostępność systemu PLMVS oraz innych systemów europejskich. Zgodnie z informacją otrzymaną od dostawcy systemu sytuacja jest aktualnie analizowana i będzie wkrótce naprawiona. Przypominamy, że w przypadku problemów technicznych zastosowanie ma artykuł 29 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161, czyli odnotowanie niepowtarzalnego identyfikatora (kodu 2D) i wycofanie go, gdy połączenie zostanie przywrócone.

 

Aktualizacja:

 

SYSTEM PLMVS DOSTĘPNY

Fundacja KOWAL informuje, że system PLMVS jest ponownie dostępny.

Powód braku dostępności jest nadal analizowany. Po zakończeniu analizy zostaną podjęte niezbędne działania naprawcze zapobiegające pojawieniu się problemu dostępności w przyszłości.

Źródło: https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/awaria-systemu-plmvs/