I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej 28-29.09.2023 r

I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej 28-29.09.2023 r

Usługi farmacji klinicznej – nowa jakość w ochronie zdrowia

W dniach 28-29 września 2023 roku w Warszawie odbyło się I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej współorganizowane z Instytutem Opieki Farmaceutycznej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej.

Tematem przewodnim wydarzenia były usługi farmacji klinicznej w polskim systemie opieki zdrowotnej. Podczas Sympozjum poruszane były zagadnienia związanem.in. z raportem Ministerstwa Zdrowia opublikowanym w grudniu 2022 roku (Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych: https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-2022-rozwiazania-w-zakresie-farmacji-klinicznej-oraz-dzialalnosci-farmaceutow-w-podmiotach-leczniczych).

Miło nam poinformować, że podczas I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej w Warszawie członkowie PTFK wybrali Panią mgr farm. Kamilę Urbańczyk na swojego Prezesa.

Pani Prezes jest członkiem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. W imieniu DIA życzymy nieustających sukcesów w wytyczaniu nowych szlaków zawodowych dla farmaceutów klinicznych, integracji środowiska klinicystów, a także realizacji pozostałych pomysłów, planów i inicjatyw. 

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu