I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej

I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej

Usługi farmacji klinicznej – nowa jakość w ochronie zdrowia

W dniach 28-29 września 2023 roku w Warszawie odbędzie się I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej współorganizowane z Instytutem Opieki Farmaceutycznej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej.

Tematem przewodnim wydarzenia będą usługi farmacji klinicznej w polskim systemie opieki zdrowotnej. Podczas Sympozjum poruszane będą zagadnienia związanem.in. z raportem Ministerstwa Zdrowia opublikowanym w grudniu 2022 roku (Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych: https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-2022-rozwiazania-w-zakresie-farmacji-klinicznej-oraz-dzialalnosci-farmaceutow-w-podmiotach-leczniczych). Program Sympozjum obejmuje zarówno aspekty usług farmacji klinicznej w obszarze szpitalnym, jak i podstawowej opieki zdrowotnej. Sympozjum ma charakter interdyscyplinary, organizatorzy zapraszają do udziału przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych. Dzięki bogatej tematyce wykładów i warsztatów, wydarzenie umożliwi osobom zainteresowanym rozwojem usług farmacji klinicznej poszerzanie wiedzy oraz wymianę doświadczeń. Treści poruszane w ramach wydarzenia mogą okazać się  pomocne także osobom zarządzającym placówkami medycznymi, które chciałyby rozwijać ten obszar w swojej jednostce.

– Farmacja kliniczna rozwija się  dynamicznie, odpowiadając na złożone potrzeby pacjentów i osób wykonujących zawody medyczne w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej farmakoterapii. Mamy  nadzieję, że Sympozjum na stałe zagości w kalendarzu corocznych spotkań, inspirując i wspierając rozwój farmacji klinicznej w Polsce oraz w innych krajach – wskazują organizatorzy.

Wśród gości wydarzenia znajdzie się prof. Derek Steward (Katar) – Prezydent Europejskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej(ESCP). Wykłady wygłoszą  również Anita Hogg i prof. Mike Scott (Irlandia Północna), Alpana Mair (Szkocja) oraz specjaliści z Anglii, którzy przybliżą rolę farmaceuty z POZ. W Sympozjum wezmą udział także polscy eksperci m.in.: prof. Przemysław Kardas, dr Marek Tombarkiewicz oraz dr Andrzej Zapaśnik.

Osoby zainteresowane udziałem   mogą zarejestrować się na stronie Sympozjum: https://ptfk2023.syskonf.pl/

Do końca czerwca obowiązują niższe stawki rejestracyjne!