Informacja dla aptek z terenu Wrocławia dot. selektywnej zbiórki igieł i strzykawek

Informacja dla aptek z terenu Wrocławia dot. selektywnej zbiórki igieł i strzykawek

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem możliwości zapewnienia dalszego odbioru zgromadzonych opakowań na zużyte igły i strzykawki pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców Wrocławia, Spółka Ekosystem działając w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław, na podstawie art. 746 w zw. z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) niniejszym wypowiada ze skutkiem natychmiastowym Porozumienie z dnia 02.05.2018 r. dotyczące przekazywania punktowi aptecznemu pojemnika do selektywnej zbiórki opakowań na zużyte igły i strzykawki.

Jedocześnie informujemy, że mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać zużyte igły i strzykawki do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 oraz ul. Michalczyka 9 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać zużyte igły i strzykawki.

Z poważaniem

Dyrektor Piotr Różewicz (-)


2022.12.07_Ekosystem_DIA_selektywna zbiórka_zużyte igły i strzykawki