Informacja dla farmaceutów obcokrajowców spoza UE

Informacja dla farmaceutów obcokrajowców spoza UE

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości wykonywania zawodu
farmaceuty przez obcokrajowców  w aptece na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, uprzejmie informujemy, że aby móc wykonywać zawód farmaceuty w
aptece wymagane jest zrealizowanie jednej z dwóch niżej wymienionych
procedur:

1) zdanie farmaceutycznego egzaminu weryfikacyjnego (FEW): szczegóły procedury na stronie internetowej CEM w Łodzi –
https://www.cem.edu.pl/few_info.php,

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, Dz.U. 2021 poz. 1254.

lub

2) nostryfikacja dyplomu farmaceuty: szczegóły procedury na stronie
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu –
https://farmacja.umw.edu.pl/content/nostryfikacje-0,

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, Dz.U. 2018 poz. 1881.


Ze względu na dynamiczną sytuację prosimy o śledzenie komunikatów resortów zajmujących się ww. sprawami:

a także bieżące strony rządowe (https://www.gov.pl ) prezentujące aktualne akty prawne w ww. zakresie.

W miarę napływu informacji będziemy aktualizować dane.

Prof. dr hab. Witold Musiał

Przewodniczący Komisji Nauki i Szkolenia ORA DIA


Інформація для іноземних фармацевтів з-за меж ЄС

У зв’язку з запитами щодо можливості практики професії провізора іноземцями в аптеці y Польщі, повідомляємо, що для того, щоб мати можливість практикувати професію провізора в аптеці, потрібно виконати одну з двох наступних процедур:

 

1) здача фармацевтичного веріфікаційного іспиту (farmaceutyczny egzamin weryfikacyjny – FEW): деталі процедури на сайті CEM (Centrum Egzaminów Medycznych) в Лодзі – https://www.cem.edu.pl/few_info.php,

правова підстава: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzamin Weryfikacyjnego, Dz.U. 2021 poz. 1254.

 

2) нострифікації диплома провізора: деталі процедури на сайті фармацевтичного факультету Медичного університету Вроцлава – https://farmacja.umw.edu.pl/content/nostryfikacje-0,

правова підстава: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, Dz.U. 2018 poz. 1881.

У зв’язку з динамічною ситуацією, будь ласка, слідкуйте за анонсами міністерств, які займаються вищезазначеними справами:

а також поточні урядові веб-сайти (https://www.gov.pl), що представляють діючі нормативно-правові акти у вищезгаданому обсязі.

При надходженні нових інформацій, данні будуть оновлені.

Проф. д.фарм.н  Вітольд Мусял

Голова Науково-навчального комітету ORA DIA


Информация для иностранных фармацевтов из-за пределов ЕС

В связи с запросами относительно возможности практиковать профессию фармацевта иностранцами в аптеке в Польше необходимо пройти одну из следующих процедур:

1) сдача верификационного фармацевтического экзамена (farmaceutyczny egzamin weryfikacyjny – FEW): подробная информация о процедуре на сайте CEM (Centrum Egzaminów Medycznych) в Лодзи – https://www.cem.edu.pl/few_info.php,

правовое основание: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzamin Weryfikacyjnego, Dz.U. 2021 poz. 1254.

 

2) нострификация диплома фармацевта: подробности процедуры на сайте фармацевтического факультета Вроцлавского медицинского университета – https://farmacja.umw.edu.pl/content/nostryfikacje-0,

правовое основание: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, Dz.U. 2018 poz. 1881.

В связи с динамичной ситуацией просьба следить за уведомлениями министерств, занимающихся вышеупомянутыми делами:

По мере поступления информации данные будут обновляться.

Проф., д.фарм.н. Витольд Мусиал

Председатель Комитета по науке и обучению ORA DIA

 

Pliki do pobrania

  • pdf PWZ UA
    Wielkość pliku: 186 KB
  • pdf PWZ RU
    Wielkość pliku: 181 KB