Informacja dotycząca wysokości składek członkowskich na rzecz DIA

Informacja dotycząca wysokości składek członkowskich na rzecz DIA

Koleżanki i koledzy farmaceuci

Od wielu lat w naszym środowisku toczy się gorąca dyskusja dotycząca ustalenia zasad wysokości składek członkowskich na rzecz samorządu aptekarskiego. Już w 2016 roku VII Krajowy Zjazd Aptekarzy podjął decyzję o konieczności ujednolicenia wymiaru składek członkowskich na terenie poszczególnych Izb Aptekarskich. W rezultacie tego część okręgowych izb aptekarskich zainicjowała proces stopniowego spłaszczania wysokości składki członkowskiej. Dyskusja w tym temacie od dłuższego czasu ma miejsce także w środowisku farmaceutów należących do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Odzwierciedleniem tego był apel XXIX Okręgowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 5 marca 2017 r., który został wystosowany do Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie składki członkowskiej dla wszystkich członków Izby.

W obecnej chwili członków naszego samorządu obowiązują dwie wysokości składki członkowskiej, które wynoszą: 74 zł dla kierownika apteki ogólnodostępnej i hurtowni farmaceutycznej oraz 23 zł dla pozostałych członków samorządu. Taka rozpiętość w wysokości składki członkowskiej była jedną z największych, jeśli nie największą, jeżeli chodzi o pozostałe okręgowe izby aptekarskie. Podkreślenia wymaga, że uchwała regulująca wysokość składek członkowskich członków DIA we Wrocławiu została podjęta w 2009 r., czyli obowiązuje już przeszło 11 lat. Wielokrotnie docierały do nas, jako do Izby, sygnały o rażącej nierówności w wysokości tej składki oraz o jej niesprawiedliwym zróżnicowaniu ze względu na pełnioną funkcję lub ze względu na miejsce wykonywanej pracy. Pamiętać musimy przecież, że każdy członek Izby w stosunku do naszego samorządu ma takie same prawa jak i obowiązki.

Po przeszło 3 latach od apelu XXIX Okręgowego Zjazdu Aptekarzy z 2017 r. oraz biorąc pod uwagę aktualne głosy środowiska docierające do Izby, członkowie obecnej Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu postanowili podjąć się tego trudnego i kontrowersyjnego tematu. Należy pamiętać, że na przestrzeni ostatnich 11 lat wielokrotnie rósł wymiar składki, jaką my, czyli Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu, odprowadzamy za każdego naszego członka do Naczelnej Izby Aptekarskiej. Każdy z nas zaobserwował także znaczący wzrost inflacji oraz wzrost poziomu ceny i usług, które dotyczą każdego sektora naszej gospodarki. Dlatego też, wnikliwie analizując całokształt ww. okoliczności członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej − w skład której wchodzą przedstawiciele każdej grupy zawodowej naszego środowiska: pracownicy aptek, kierownicy hurtowni, kierownicy aptek szpitalnych oraz otwartych, właściciele aptek, a także przedstawiciele środowiska akademickiego − wypracowali kompromis, którego zwieńczeniem jest zaprezentowana niżej Uchwała. W uchwale tej członkowie ORA DIA we Wrocławiu, wykonują pierwszy krok w kierunku całkowitego zrównania składki członkowskiej na rzecz naszego samorządu, dokonują jej racjonalizacji i wyznaczają jej nowy wymiar, który będzie bardziej odpowiadał obecnym czasom i jednocześnie niweluje tak dużą dysproporcję w wysokości składek, z którą mamy do czynienia w chwili obecnej.

Od Nowego Roku, czyli od 1 stycznia 2021 r., osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych, bez zróżnicowania na miejsce wykonywanej pracy – czyli: kierownicy aptek otwartych, zakładowych oraz szpitalnych, kierownicy działów farmacji szpitalnej oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie hurtowni farmaceutycznych − będą ponosili równą składkę w wysokości 60 zł miesięcznie. Pozostali członkowie samorządu, którzy nie pełnią funkcji kierowniczej, będą zobligowani do płacenia miesięcznej składki w wysokości 40 zł. Wzorem lat poprzednich ze składki członkowskiej będą zwolnieni emeryci i renciści nie wykonujący zawodu, którzy dokonają odpowiedniego zgłoszenia do Izby.

W imieniu  Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA wraz z Panią mgr Jolantą Śliż – Skarbnikiem DIA we Wrocławiu, żywimy gorącą nadzieję, że konsensus jaki wypracowała Okręgowa Rada Aptekarska, a także powody, dla których przeprowadzono racjonalizację składek oraz ustalono ich nowy wymiar, spotkają się z Państwa zrozumieniem.

 

Z wyrazami szacunku :

 

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej

DIA we Wrocławiu

 

mgr farm. Jolanta Śliż

Skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej

DIA we Wrocławiu

 

Uchw. - określenie wysokości składki członkowskiej

Załącznik : Uchw. – określenie wysokości składki członkowskiej

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania