Informacja NFZ w sprawie zmian realizacji świadczeń u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i procedury wykonania testu

Informacja NFZ w sprawie zmian realizacji świadczeń u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i procedury wykonania testu

W związku z utrzymującą się tendencją spadkową związaną ze średnią liczbą nowych zakażeń koronawirusem oraz wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 25 marca 2022 r. i Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2022 r., Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 kwietnia 2022 r. zostaje wstrzymane odrębne finansowanie procedury wykonywania testów do diagnostyki SARS-CoV-2 przez apteki ogólnodostępne, laboratoria i mobilne punkty pobrań, a także inne podmioty lecznicze włączone w system testowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Badanie pacjenta, w przypadku podejrzenia infekcji wirusem SARS-CoV-2, w zakresie wykonania testów przez ww. podmioty, może odbywać się z uwzględnieniem wykorzystania posiadanych przez te podmioty testów otrzymywanych z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, badań wykonanych we własnym laboratorium lub zleconych podwykonawcy, z którym podmiot leczniczy posiada zawartą umowę.

Możliwość przeprowadzenia diagnostyki SARS-CoV-2 pozostaje w zakresie wykonywania świadczenia opieki zdrowotnej w powiązaniu z decyzją lekarza kierującego pacjenta na badanie w kierunku COVID-19 i jest finansowane w ramach aktualnie obowiązujących umów, i nie będzie finansowane odrębnie. W załączeniu Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje wypracowany przez ekspertów zalecany sposób postępowania diagnostycznego u pacjentów z objawami infekcji, która może sugerować chorobę COVID-19.

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. 2022, poz. 680)

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679)

Zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19


Zarządzenia Prezesa NFZ

Nr 35/2022/DSOZ

28-03-2022

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

LINK: Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 35/2022/DSOZ