Informacja nt. jednostek szkolących uprawnionych do przeprowadzania kursów w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów

Informacja nt. jednostek szkolących uprawnionych do przeprowadzania kursów w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów

W związku z przesyłanymi coraz częściej certyfikatami, potwierdzającymi uczestnictwo w kursach organizowanych przez podmioty nieuprawnione, przypominamy, że zgodnie z art. 77 ust. 2. Ustawy o zawodzie farmaceuty “Kursy, o których mowa w ust. 1, organizują jednostki szkoląceNIA oraz okręgowe izby aptekarskie“. Jednostki szkolące to – w myśl art. 45 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy – “uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji, zwane dalej „jednostkami szkolącymi”, udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”.

Wobec powyższego tylko i wyłącznie ww. podmioty są uprawnione do organizacji kursów, za udział w których uzyskują Państwo punkty edukacyjne stanowiące wypełnienie obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego. Certyfikaty wydawane przez inne podmioty niż wskazane powyżej, w szczególności przez różnego rodzaju stowarzyszenia bądź wyższe uczelnie prywatne nie mogą być honorowane.

Zwracamy dodatkowo Państwa uwagę zwłaszcza na oferty (także te przekazywane drogą mailową), gdzie przy rejestracji należy podać szeroki zakres danych osobowych, jak również na płatne oferty od podmiotów, które nie spełniają wymogów ustawowych jednostki szkolącej, a dodatkowo narażają Państwa na koszty i nie mogą być uznane jako realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego. Jednostką szkolącą jest certyfikowana uczelnia, która prowadzi studia na kierunku farmacja, a nie pracownik naukowy tej uczelni – wysoki tytuł naukowy w treści oferty nie gwarantuje, że uzyskają Państwo punkty edukacyjne.

W razie braku pewności co do tego, czy dany kurs/szkolenie prowadzone są przez jednostkę do tego uprawnioną i czy uzyskacie Państwo za uczestnictwo obiecane punkty edukacyjne prosimy kierować zapytania drogą mailową na adres: biuro@dia.oia.gov.pl wraz z podaniem linku do oferty szkolenia, która budzi Państwa wątpliwości.

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

 

 

 

 

Udostępniono dzięki uprzejmości WOIA. Źródło: https://www.woia.pl/news/4003/komunikat-jednostki-szkoleace-uprawnione-do-przeprowadzania.html