Informacja o naborach na kursy szczepień p/COVID-19

Informacja o naborach na kursy szczepień p/COVID-19

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS TEORETYCZNY UPRAWNIAJĄCY DO PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 DLA FARMACEUTÓW.

UWAGA: ZMIANA FORMY ZGŁOSZENIA:

  • Część teoretyczna – zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w poniższym formularzu zgłoszeniowym:

https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kurs-teoretyczny-uprawniajacy-do-przeprowadzania-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-farmaceutow/

  • Termin szkolenia – najbliższe szkolenie teoretyczne odbędzie się w dniach 6 – 12 września 2021 r. Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej. Odnośnik do szkolenia zostanie Państwu przesłany po 23 sierpnia 2021 r.– prośba o monitorowanie skrzynek mailowych.
  • Część praktyczna – po ukończeniu części teoretycznej kursu należy zarejestrować się na część praktyczną. Lista uczelni prowadzących kursy praktyczne będzie opublikowana przez CMKP w pod koniec sierpnia.

Uprzejmie przypominamy, że szkolenie z wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 składa  się z części teoretycznej i praktycznej. W związku z tym, przystąpienie do części teoretycznej zobowiązuje do ukończenia również części praktycznej.

Uwaga! 

Informacja dla osób, które we wcześniejszych terminach ukończyły szkolenie teoretyczne z wykonywania szczepień, a nie przystąpiły do części praktycznej.

Informujemy, że w najbliższych szkoleniach praktycznych będą mogły również uczestniczyć osoby, które mają ukończoną część teoretyczną z wykonywania szczepień, a nie ukończyły części praktycznej. Lista uczelni prowadzących kursy praktyczne będzie opublikowana przez CMKP w sierpniu.

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS TEORETYCZNY W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU WYKLUCZENIA PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONANIA SZCZEPIENIA OCHRONNEGO PRZECIW COVID-19. SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST ZARÓWNO TYM FARMACEUTOM, KTÓRZY PLANUJĄ ODBYCIE SZKOLENIA Z ZAKRESU WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW COVID-19, JAK I TYM KTÓRZY CHCĄ NABYĆ UPRAWNIENIA WYŁĄCZNIE DO PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACJI.
  • Część teoretyczna – Zgłoszenie deklaracji uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w poniższym formularzu zgłoszeniowym.

Formularz rejestracji: https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszenia-farmaceuty-na-kurs/

  • Termin szkolenia – Informację o konkretnym terminie szkolenia opublikujemy niezwłocznie po jego wyznaczeniu przez CMKP, a także zostanie przesłana drogą mailową przez CMKP – prośba o monitorowanie skrzynek mailowych.
  • Szkolenie będzie miało charakter wyłącznie teoretyczny.
    Ukończenie szkolenia będzie uprawniało wyłącznie do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19Ukończenie szkolenia nie będzie uprawniało do wykonywania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19!

Uwaga!

Osoby, które dokonały zgłoszenia na szkolenie poprzez wcześniej udostępniony formularz rejestracyjny, automatycznie otrzymają na swoją skrzynkę pocztową bezpośrednio link do szkolenia, po wyznaczeniu terminu przez CMKP. Prosimy o weryfikację, czy otrzymaliście Państwo odnośnik do szkolenia oraz o dokonanie rejestracji przez link znajdujący się w mailu z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W przypadku nieotrzymania odnośnika do kursu prosimy o przekazanie stosownej informacji na adres: med-learning@cmkp.edu.pl

 

Źródło: https://www.nia.org.pl/2021/08/12/informacja-o-naborach-na-kursy-aktualnie-prowadzone-przez-nia/