Informacja prawna na temat skutków ustawy z dn. 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2021, Poz.72)

Informacja prawna na temat skutków ustawy z dn. 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2021, Poz.72)

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informację prawną na temat skutków ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz.72), w szczególności w zakresie nowych obowiązków rejestracyjnych aptek.

Opinia-podatek-akcyzowy-12.07.2021

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

 

Źródło: https://www.nia.org.pl/2021/07/20/informacja-prawna-na-temat-skutkow-ustawy-z-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-akcyzowym-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-z-2021-poz-72-w-szczegolnosci-w-zakresie-nowych-obowiazk/