Informacja w sprawie nr PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów

Informacja w sprawie nr PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1.12.2022 r. brak numeru PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF) zmieni status z reguły walidacji „ostrzeżenie” na „błąd”. Będzie to skutkować brakiem możliwości realizacji recept oraz wystawiania recept pro auctore i pro familia.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o sprawdzenie czy w CRF znajduje się Państwa numer PESEL oraz czy jest prawidłowy.

Instrukcja sprawdzenia poprawności numeru PESEL w CRF:

W celu sprawdzenia, czy w CRF jest podany prawidłowy numer PESEL należy wykonać następujące czynności:

▶ wejść na stronę https://crf.ezdrowie.gov.pl/Search

▶ TYLKO w polu PESEL wpisać swój numer PESEL (bez żadnych spacji i myślników),

▶ w polu kodu należy wpisać kod z obrazka (wielkość liter nie ma znaczenia).

✅ Jeżeli po kliknięciu na przycisk “SZUKAJ” pokazało się TWOJE imię, nazwisko, nr PWZ, ewentualna specjalizacja oraz nazwa izby, do której należysz, to znaczy, że Twój numer PESEL figuruje w bazie CRF.

❌ W przeciwnym przypadku prosimy o pilny kontakt z biurem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej w celu uzupełnienia danych:

?mailowo: biuro@dia.oia.gov.pl

☎ telefonicznie: +48 71 321 18 77