Kalendarium zmian przepisów wprowadzanych przez nowelizację Ustawy o refundacji (DNUR)

Kalendarium zmian przepisów wprowadzanych przez nowelizację Ustawy o refundacji (DNUR)

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

 

Zamieszczamy poniżej kompleksowe opracowanie w postaci kalendarium vacatio legis przepisów zmienianych przez Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z tym, że moment wejścia w życie poszczególnych zmian jest bardzo zróżnicowany, przygotowaliśmy informację na ten temat. Zestawienie jest w postaci pliku PDF, do pobrania i ewentualnego wydrukowania, najlepiej w kolorze.

Autorami opracowania są mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka i mgr farm. Janusz Chmielewski z OIA w Częstochowie. Dziękujemy serdecznie za udostępnienie dokumentu.

 


 

kalendariumDNUR

 


 

Pliki do pobrania