Komunikat Centrali NFZ w sprawie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej po Brexicie

Komunikat Centrali NFZ w sprawie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej po Brexicie

Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 stycznia 2020 r. na podstawie umowy wyjścia. Rozpocznie się wtedy okres przejściowy, który potrwa do końca roku. W tym czasie, tj. do 31 grudnia 2020 roku, obowiązywać będą te same przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli rozporządzenia: nr 883/2004, nr 987/2009 i nr 859/2003.

W okresie przejściowym obywatele państw członkowskich UE na terytorium Wielkiej Brytanii, jak i obywatele Wielkiej Brytanii na terytorium Unii Europejskiej (w tym również w Polsce) zachowają uprawnienia do świadczeń zdrowotnych wynikające z unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dotyczy to:

 • turystów
 • osób odwiedzających rodziny zamieszkałe w Polsce lub w UK
 • pracowników i osób samozatrudnionych
 • bezrobotnych
 • emerytów i rencistów
 • osób ubiegających się o przyznanie emerytury/renty
 • uczniów i studentów
 • oraz członków rodziny osób ubezpieczonych.

W okresie przejściowym mamy prawo posługiwać się tymi samymi dokumentami, co przed 1 lutego 2020 r. uprawniającymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, tj.:

 • EKUZ
 • formularzami S1 (lub E106, E109, E120, E121)
 • dokumentem uprawniającym do planowych świadczeń zdrowotnych (S2, S3)
 • dokumentami uprawniającymi do świadczeń zdrowotnych w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (DA1 lub E123).

Więcej na ten temat pod linkiem

Źródło : https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/brexit-co-dalej,7568.html