KOMUNIKAT CENTRALI NFZ. Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia

KOMUNIKAT CENTRALI NFZ. Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia

W związku z realizacją uprawnień wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), wprowadzona została zmiana do Wzoru komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.9).

Opis elementu nr-pacjenta, atrybut typ-pacjenta, typ i nr dla cyfry 6 został rozszerzony o: „albo osoby innej niż ubezpieczony, posiadającej uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami wymienionymi w art. 12 ustawy o świadczeniach”.

Schemat parsowania (XSD) wykorzystywanego w procesie importu komunikatu LEK 2.9 Narodowy Fundusz Zdrowia nie ulega zmianie.

Link: https://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/370/8160/1/komunikat_elektroniczny__lek_2.9_14.03.2022.docx

 

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dgl,8160.html

Pliki do pobrania