Komunikat DIA

Komunikat DIA

W związku z napływającymi od farmaceutów do biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej zgłoszeniami dotyczącymi funkcjonowania serwisu internetowego farmaceuta . pl, Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu oświadcza, że nie uczestniczy w wyżej wymienionym projekcie oraz nie współpracuje w żadnym zakresie z podmiotem będącym jego twórcą lub właścicielem. 
Opublikowane dane osobowe farmaceutów oraz dane związane z miejscem wykonywania zawodu, wykorzystywane na portalu farmaceuta . pl, nie zostały przekazane temu podmiotowi przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu.
Pełna odpowiedzialność z tytułu udostępniania i przetwarzania danych osobowych farmaceutów na ww. serwisie internetowym ciąży na podmiocie prowadzącym wspomniany portal.
Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (znanego w powszechnym obiegu jako: “RODO”) każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługują uprawnienia: do złożenia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania, do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia (w sytuacjach określonych przez to rozporządzenie). Przysługuje państwu także prawo do złożenia stosownej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Z uszanowaniem,
mgr farm. Marcin Repelewicz
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu