Komunikat DIA

Komunikat DIA

W ostatnim czasie polski parlament uchwalił zmiany w prawie podatkowym w ramach tzw. “Polskiego Ładu”. Zmiany te łączą się w niektórych przypadkach ze zmianami obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Odnosi się to również do przedsiębiorców, będących posiadaczami zezwolenia na prowadzenie apteki. W rezultacie tego w przestrzeni publicznej rozpowszechniane są różnego rodzaju informacje i porady, na mocy których sugeruje się wdrożenie rozwiązań, mających zminimalizować ewentualne skutki podatkowe wynikające z tzw. “Polskiego Ładu” dla właścicieli aptek. Jedną z nich jest sugerowanie przekształcenia podmiotu prowadzącego aptekę, bądź to w spółkę z o.o. (w przypadku dotychczasowego prowadzenia apteki jako jednoosobowej działalności gospodarczej), bądź to w inną spółkę prawa handlowego (w pozostałych przypadkach).

W kontekście tego Dolnośląska Izba Aptekarska przypomina, że od 25 czerwca 2017 r. obowiązuje art. 104 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Przepis ten zabrania przekształcania podmiotów, będących właścicielami aptek (posiadaczy zezwolenia) w inny podmiot, niż spółka jawna lub partnerska składająca się wyłącznie z farmaceutów i której wyłącznym przedmiotem działalności jest prowadzenie apteki. Ustawa – Prawo farmaceutyczne przewiduje bardzo poważne konsekwencje naruszenia tego przepisu (zakazu) w postaci wygaszenia zezwolenia. Oznacza to, że dokonanie przekształcenia podmiotu prowadzącego aptekę (w inny podmiot, niż spółka jawna lub partnerska składająca się wyłącznie z farmaceutów i której wyłącznym przedmiotem działalności jest prowadzenie apteki) skutkować będzie utratą administracyjnego uprawnienia do prowadzenia apteki. Utrata ta będzie wynikać z mocy samego prawa (ex lege) i nie będzie uwarunkowana od wydania przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego stosownej decyzji. W takiej sytuacji dalsze prowadzenie apteki będzie równoznaczne z jej wykonywaniem bez zezwolenia, co jest przestępstwem opisanym w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Z opisywanych wyżej względów Izba zwraca się z prośbą o uwzględnienie przez właścicieli aptek treści ww. art. 104 ust. 1 pkt 4, art. 99 ust. 4 pkt 2 i art. 125 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne w swoich zamierzeniach gospodarczych. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Izby (biuro@dia.com.pl) lub bezpośrednio jej obsługą prawną (e-mail: prawnik@dia.com.pl).

mgr farm. Marcin Repelewicz – Prezes ORA DIA we Wrocławiu
r. pr. Piotr Sędłak – prawnik DIA we Wrocławiu