Komunikat dla kierowników aptek ogólnodostępnych

Komunikat dla kierowników aptek ogólnodostępnych

Kierownicy aptek ogólnodostępnych

P. T.

Szanowni Państwo

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu uprzejmie przypomina o konieczności weryfikacji przez Państwa uprawnień zawodowych pracowników fachowych w aptekach. Obejmuje to również konieczność weryfikacji uprawnień do wykonywania szczepień oraz uprawnień do kwalifikacji do szczepień. Posiadanie każdego z powyższych uprawnień potwierdza osobno stosowny certyfikat wystawiony elektronicznie przez CMKP.

Aby farmaceuta w aptecznym punkcie szczepień mógł wykonywać samodzielnie całą usługę szczepienia ochronnego niezbędnym jest posiadanie przez niego dwóch certyfikatów.

Ewentualnie możliwe jest wykonanie usługi przez dwóch farmaceutów, jeśli pierwszy posiada uprawnienia do kwalifikowania pacjenta, a drugi do wykonania szczepienia.

Z poważaniem,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu