Komunikat Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Komunikat Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu


Wrocław, dnia 10 listopada 2022 r.

 

 

Komunikat

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

dot. wszczęcia przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego postępowania w przedmiocie

stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki

*

W czerwcu 2021 r. Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu skierowała do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki położonej w Głogowie. Beneficjentem tej decyzji została spółka farmaceutów, która w ocenie Izby mogła zataić swoje związki faktyczne oraz prawne z jedną z sieci aptecznych.

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2021 r. GIF odmówił wszczęcia postępowania w sprawie. Wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego postanowienie, na wniosek Prezesa ORA Marcina Repelewicza, Izba postanowiła zaskarżyć. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Główny Inspektor Farmaceutyczny postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2022 r. wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu zezwolenia oraz dopuścił Izbę do postępowania w charakterze uczestnika.

Sprawa ta związana jest z niedawnymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2022 r., sygn.: II GSK 1756/21 i II GSK 2505/21, o których Izba informowała kilka tygodni temu.

Obecnie Izba przedstawiła uzupełniające stanowisko merytoryczne i oczekuje na wydanie decyzji w sprawie. O sposobie jej zakończenia poinformuje w odrębnym komunikacie.

Sprawa apteki w Głogowie, podobnie jak dziesiątki innych, w których Izba bierze udział w charakterze uczestnika postępowania, jest realizacją polityki obecnej kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA w obszarze niezgodnego z prawem przejmowania aptek.

*

mgr farm. Marcin Repelewicz – prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

r.pr. Piotr Sędłak – prawnik DIA we Wrocławiu

 


2022.11.10_Komunikat DIA_Głogów