Komunikat dot. wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego

Komunikat dot. wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego

Komunikat
dot. wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego,
w których dokonano interpretacji przepisów ustawy tzw. „apteki dla aptekarza”

W dniu 18 kwietnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał pięć wyroków, w których dokonał interpretacji przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne w brzmieniu nadanym przez nowelizację z 2017 r. tzw. „aptekę dla aptekarza” (sygn.: II GSK 719/20, II GSK 720/20, II GSK 1374/19, II GSK 1387/19, II GSK 1452/19).


Komunikat dot. wyroków NSA z dn 2023-04-18

Pliki do pobrania