Komunikat dotyczący zebrań w rejonach DIA

Komunikat dotyczący zebrań w rejonach DIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

 

Ponieważ ustalone godziny zebrań farmaceutów w rejonach budzą kontrowersje wśród niektórych z Was, informuję, że zostały one wyznaczone w oparciu o przeprowadzoną na stronie DIA ankietę.

Dla przypomnienia załączam wynik ankiety.

Jeżeli widzą Państwo konieczność zmiany godzin spotkań w kolejnych miesiącach, bardzo proszę o przesłanie takiej informacji drogą mailową na adres biuro@dia.oia.gov.pl

Z poważaniem,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu