Komunikat DOW NFZ dla aptek przekazujących zbiorcze zestawienia recept w formie papierowej

Komunikat DOW NFZ dla aptek przekazujących zbiorcze zestawienia recept w formie papierowej

Szanowni Państwo,

z dniem 1 czerwca 2022 r. w Dolnośląskim OW NFZ przywracamy papierowy obieg dowodów
księgowych, w tym zbiorczych zestawień recept.

Prosimy, aby apteki które dotąd przesyłały do DOW NFZ skany zbiorczych zestawień recept nie
korzystały już z tej formy.

Na jaki adres przesyłać oryginały dokumentów papierowych:
 ul. gen. Romualda Traugutta 55, 50-416 Wrocław (apteki rozliczające się we Wrocławiu)
 ul. Wolności 18, 58-500 Jelenia Góra (apteki rozliczające się w Jeleniej Górze)
 ul. Jana Pawła II 7, 59-220 Legnica (apteki rozliczające się w Legnicy)
 ul. Tadeusza Kościuszki 1-3, 58-300 Wałbrzych (apteki rozliczające się w Wałbrzychu)

Upoważnienia do podpisywania zbiorczych zestawień recept

Upoważnienia do podpisywania zbiorczych zestawień recept mogą być składane w formie:
 papierowej
 elektronicznej za pośrednictwem ePUAP

Uwaga

Wydział Gospodarki Lekami nie prowadzi obsługi osobistej klientów. Mogą Państwo osobiście
złożyć zbiorcze zestawienia w salach obsługi klienta, które mieszczą się pod podanymi
adresami.

Dodatkowe informacje
Przekazywanie e-zestawień podpisanych elektronicznie pozostaje bez zmian.

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

 


komunikat-dla-aptek-przekazujących-skany-zbiorczych-zestawień-recept