Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wydawania pozwoleń na eksport produktów leczniczych zawierających substancje kontrolowane do Ukrainy

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wydawania pozwoleń na eksport produktów leczniczych zawierających substancje kontrolowane do Ukrainy

Komunikat GIF:

Informujemy, że zgodnie z decyzją Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB), w związku z sytuacją kryzysową oraz narastającymi potrzebami humanitarnymi w Ukrainie uzyskanie pozwolenia na wywóz produktu leczniczego zawierającego w swoim składzie substancję kontrolowaną (środek odurzający albo substancję psychotropową) nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia na przywóz od władz ukraińskich. Wnioski o wydanie takiego pozwolenia otrzymają również najwyższy priorytet i będą rozpatrywane poza kolejnością.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-w-sprawie-wydawania-pozwolen-na-eksport-produktow-leczniczych-zawierajacych-substancje-kontrolowane-do-Ukrainy