Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wytycznych dla organizacji Punktów Szczepień realizujących szczepienia przeciwko grypie

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wytycznych dla organizacji Punktów Szczepień realizujących szczepienia przeciwko grypie

 

Wymogi dla punktów szczepień realizujących szczepienia przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 stosuje się odpowiednio dla danej formy działania punktu szczepień, jakie zostały określone w wytycznych dla punktów szczepień przeciw COVID19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym uprawnieni do kwalifikacji do szczepienia przeciw grypie osób dorosłych są: lekarze, felczerzy, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz farmaceuci.

Uprawnionymi do przeprowadzania szczepienia przeciw grypie u osób dorosłych są: lekarze, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, higienistki szkolne, lekarze dentyści, farmaceuci, fizjoterapeuci oraz diagności laboratoryjni, posiadający kwalifikacje2 m.in. dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia w zakresie szczepień ochronnych lub posiadających co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych, do której zaliczane jest wykonywanie szczepień przeciw Covid-19.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-wytycznych-dla-organizacji-punktow-szczepien-realizujacych-szczepienia-przeciwko-grypie2