Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia zmian do wzoru komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.9)

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia zmian do wzoru komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.9)

Szanowni Państwo,

pod poniższym odnośnikiem znajduje się Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia zmian do wzoru komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.9).

Link  komunikat

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-narodowego-funduszu-zdrowia-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-do-wzoru-komunikatow-elektronicznych-wymiany-danych-pomiedzy-aptekami-a-narodowym-funduszem-zdrowia-wersja-29